Vandens filtravimo sistemos namams ir verslui

Garantiniai įsipareigojimai

Prekių, esančių internetinėje parduotuvėje, pagrindinės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės, esančiame aprašyme. Gamintojo garantija suteikiama tam tikroms prekėms, kurių aprašyme pažymėtos garantijos sąlygos ir terminai, bei su preke perduodamame garantiniame talone. Prekėms, kurių aprašyme nėra nurodyti gamintojo garantiniai terminai, bei sąlygos, mes taikome sekančius garantinius įsipareigojimus nustatytus LR teisės aktais:

Prekių priėmimo garantiniam aptarnavimui punktą rasite adresu Z.Sierakausko 15a-23, Vilnius. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas, taip pat patikrinti, ar teisingai užpildytas garantinis talonas. Garantinis talonas galioja tik tada, jei jame teisingai ir tiksliai nurodytas prekės modelis, gaminio serija, numeris, pardavimo data, pardavėjo antspaudas su jo įgalioto asmens parašu ir Jūsų parašas. Pateikdami prekę garantiniam remontui, būtinai pateikite prekės pirkimo dokumentus ir prekės garantinį taloną.

Garantiniai įsipareigojimai garantijos galiojimo metu atliekami nemokamai. Netinkamos kokybės prekė per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo pristatymo Jums dienos yra nemokamai keičiama į kokybišką prekę arba grąžinami pinigai. Kokybiškų kompiuterių programų, jei pažeidėte pakuotės apsaugas, grąžinti negalima. Pažymėtina, kad Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse yra įtvirtintos sąlygos, kad grąžinant kokybišką prekę ji negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (kad ją būtų galima realizuoti be papildomų išlaidų pardavėjui). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Taigi, vertintina, kad prekės pakeitimų, kurie nebuvo būtini norint ją apžiūrėti atveju vartotojo reikalavimas dėl prekės grąžinimo tenkintinas pardavėjo sutikimu. Jeigu šalys susitarė dėl vienų prekės savybių (spalvos, modelio, dydžio, komplektiškumo ar kt.), o faktiškai pristatytas daiktas yra kitoks, tokiu atveju tai yra daikto neatitikimas šalių sutartam asortimentui.

Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokius daiktus, kurie atitinka šalių suderintą daiktų asortimentą. Pažymėtina, kad tokiu atveju reikia įrodyti aplinkybę, kad buvo išsirinktas būtent tos spalvos, modelio dydžio, rūšies ar kitų specialių savybių daiktas. Jeigu sutartyje neaptarta nei daiktų asortimentas, nei jo nustatymo tvarka, tačiau iš sutarties turinio ir esmės matyti, kad daiktai turi atitikti tam tikrą asortimentą, tai pardavėjas privalo perduoti pirkėjui tokio asortimento daiktus, kurie atitiktų pardavėjui žinomus sutarties sudarymo metu pirkėjo poreikius, arba turi teisę sutarties atsisakyti. Kai pardavėjas perduoda vartotojui daiktus, neatitinkančius pirkimo–pardavimo sutartyje numatyto asortimento, pirkėjas turi teisę atsisakyti juos priimti ir už juos mokėti, o jeigu jau sumokėta, – pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą, jei sutartis nenumato ko kita. Kai pardavėjas kartu perduoda pirkėjui ir daiktus, kurie atitinka asortimentą, ir daiktų, kurie neatitinka asortimento, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę: 1) priimti asortimentą atitinkančius daiktus ir atsisakyti priimti asortimento neatitinkančius daiktus; 2) atsisakyti priimti visus daiktus; 3) pareikalauti pakeisti asortimento neatitinkančius daiktus daiktais, numatytais sutartyje; 4) priimti visus perduotus daiktus. Pažymėtina, kad vartotojas, pastebėjęs perduoto daikto neatitikimą sutartam asortimentui, privalo į pardavėją kreiptis nedelsdamas.

Tuo atveju, jeigu pirkėjas per protingą terminą po daiktų gavimo nepraneša pardavėjui apie atsisakymą priimti daiktus, tai laikoma, kad vartotojas sutiko su asortimento neatitinkančių daiktų priėmimu. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.